Czym jest Cyberspace?

article Blog

Czym jest Cyberspace?

Opublikowany przez Merito 11/12/21

Cyberspace to platforma wielu innowacyjnych aplikacji, które są połączone z Alpha Blockchain tworząc uniwersum cyberprzestrzeni. Universum Cyberspace to przestrzeń cyfrowa, która skupia idee, tożsamość, rynek i dobrobyt. Cyberprzestrzeń to rodzaj smart kontraktu społecznego, który tworzy alternatywny system, w którym nowoczesne technologie mają przede wszystkim poprawiać jakość życia i generować dobrobyt obywatelski. Podstawowymi ideami w cyberprzestrzeni jest szeroko rozumiana wolność, podejmowanie decyzji za pomocą e-głosowań i decentralizacja systemu - nikt nie może nim centralnie sterować. W tej rzeczywistości panuje cyberdemokracja oparta o płynną demokrację bezpośrednią, w której możesz delegować swój cyfrowy głos na dowolną osobę i w każdej chwili go odwołać, by ponownie decydować w głosowaniach samemu. System ten umożliwia obywatelom cykliczne głosowania w każdej ważnej sprawie i zarządzanie bezpośrednie otoczeniem. Obowiązuje wolna wymiana informacji i złota reguła etyczna. Cyfrowy rynek gwarantuje posiadanie w swoim cyfrowym portfelu zdematerializowanej własności, obowiązują zasady swobodnej wymiany towarów i usług oraz pełna swoboda w zawieraniu umów - całkowita deregulacja w relacjach w ramach Cyberspace. W towary i produkty można się zaopatrywać szybciej i pewniej dzięki skróconym łańcuchom dostaw i certyfikacji produktów na blockchain. Obok korporacji pojawiają się równie ważne kooperatywy, a fundusze inwestycyjne tracą znaczenie na rzecz sharing economy i crowdfunding. Własność strategicznych zasobów jest rozproszona i to na wielu depozytariuszy, co gwarantuje udział w zyskach każdemu z nich. Nie istnieje pieniądz w klasycznym jego rozumieniu - występuje krypto-wielowalutowość systemów, dzięki powszechnej tokenizacji wszystkiego. Waluty są suwerenne i gwarantowane wkładem rozliczanym przez jednostkę rozliczeniową Cyber Tokena między kryptowalutami i walutami w ramach i poza cyberprzestrzenią. Własność jest stale wyceniania, a ludzie sami wybierają tokeny rozliczeniowe, godne zaufania, które używają. Dzięki temu oraz dzięki cyfrowym certyfikatom gwarancyjnym, w cyberprzestrzeni nie występują kryzysy ekonomiczne ani oszustwa, ponieważ system jest całkowicie transparentny, dzięki technologii blockchain na bazie której działa również bank depozytów suwerennych walut. Aby możliwe było stworzenie tej nowej rzeczywistości najpierw musi powstać suwerenna tożsamość cyfrowa, która gwarantuje użytkownikowi anonimowość i ochronę prywatności. Systemy cyberprzestrzeni muszą być transparentne, bazować na otwartym kodzie i umożliwiać każdemu audytowalność transakcji. Rozwiązania informatyczne muszą być kwantowo odporne (kryptografia uniemożliwiająca deszyfrowanie retrospektywne) i muszą bazować na zdecentralizowanej sieci zaufania. Cyberspace musi być przede wszystkim pewny, transparentny i zaszyfrowany, a jednocześnie musi umożliwiać zdalne uwierzytelnienie tożsamości użytkownika i jego pełne cyberbezpieczeństwo. Myślicie że to utopia i nigdy nie uda się tego zrobić? Cyberspace już powstaje i możesz być częścią tej współczesnej rewolucji. Pomóż Merytokratom w jego wdrożeniu. 

 

Jaki jest plan Merytokratów:

 

 1. Metamorfoza merytokratyczna poprzez rewolucję klikających. Zmiana merytokratyczna odbywać się będzie dzięki “rewolucji klikających”. Rewolucję przeprowadzą społeczności wirtualne - wolni ludzie Internetu, którzy widzą potrzeby zmian i wprowadzenie nowego modelu rzeczywistości. Aby zacząć rewolucję konieczne są cyfrowe narzędzia, które umożliwią stworzenie wirtualnej rzeczywistości Cyberspace. Ten alternatywny model przyciągnie wolnych ludzi Internetu. Cyberspace to będzie gra, rodzaj symulacji rzeczywistości, na który będzie się można dobrowolnie przesiąść. Graczy jednoczyć będzie idea zmiany - wierzymy że dzięki technologii, tworzonym wolnym aplikacjom możliwe będzie zbudowanie nowego, lepszego świata. Cyberprzestrzeni w otoczeniu dobrych idei, wolnego rynku, suwerennej tożsamości i dobrobytu każdego obywatela w przestrzeni. 
 2. Dziś Merytokraci to think tank, który zajmuje się projektowaniem lepszej przyszłości w oparciu o technologię w służbie społecznemu dobru. Jednak organizacja ta będzie się z czasem zmieniać, a jej droga zawiera kilka kamieni milowych do osiągnięcia.
 3. Cały czas rozwijamy koncepcje kilkunastu nowatorskich aplikacji, które będą połączone jednym Alpha Blockchain tworząc Universum Cyberspace - wirtualną platformę do zarządzania realnym otoczeniem wolnych ludzi. Platforma aplikacji umożliwi dokonanie w zasadzie każdej czynności, czy ustalenie dowolnej relacji lub transakcji w bezpieczny sposób w cyfrowej przestrzeni. Uruchomienie pierwszych siedmiu najważniejszych aplikacji obsługujących e-głosowania, tokenizację i crowdfunfing, portfel cyfrowy, e-commerce i kooperatywy społeczne, suwerenną tożsamość cyfrową, szyfrowaną komunikację oraz podpisy cyfrowe, będzie pierwszym kamieniem milowych rewolucji klikających.
 4. Drugim kamieniem milowym będzie testowanie i zwiększenie używalności aplikacji oraz rozbudowa blockchaina celem zabezpieczenia go przed wyłączeniem. Konieczne będzie pozyskanie dużych grup społecznych w Internecie, aby stworzyć armię testerów, która jednocześnie będzie ideologicznie spójna z projektem Cyberspace. Stworzenie alternatywnego, wirtualnego, zdecentralizowanego cyfrowego notariusza, który nie będzie pod niczyją scentralizowaną kontrolą musi być fundamentem cyfrowej zmiany.
 5. W tym celu budujemy zaufaną sieć wielu komputerów i serwerów zlokalizowanych w domach i firmach, które zastąpią centralny system państwowy i staną się cyfrowym notariuszem wielkiej gry - zmiany, którą nazywamy cyfrowym notariuszem - Alpha Blockchain. Wyposażymy wolnych ludzi w suwerenną tożsamość CyberID, dzięki której będą mogli kontrolować przepływ danych o sobie w Internecie i uniezależnić się od państwowych i korporacyjnych systemów pozyskiwania danych i handlu informacją, która jest największym zasobem przyszłości. Dzięki iVoting damy ludziom możliwość podejmowania dowolnych decyzji w grupach społecznych zdalnie, bezpiecznie, anonimowo i transparentnie. Aplikacja Commodity pozwoli pozyskiwać pieniądze na rozwój projektów informatycznych cyberprzestrzeni, a projekty te będą skolei zarządzane przez ludzi w ramach rozproszonego akcjonariatu z użyciem iVoting. Projektujemy jeszcze wiele innych aplikacji w ramach Cyberspace, tak aby narzędzia umożliwiały zrealizowanie w zasadzie każdej transakcji cyfrowej w cyberprzestrzeni.
 6. Trzecim kamieniem milowym będzie wdrożenie platformy Cyberspace i jej rozmach. W tym celu konieczne będzie pozyskanie merytokratycznej biurokracji, która będzie zdolna obsłużyć technicznie te procesy. Pozyskiwanie z systemu wielu milionów dotacji celowych i kapitału na budowanie otwartych aplikacji celem ich asymilacji do środowiska cyberprzestrzeni. Merytokraci stworzą lokalne start-upy w kilku krajach środki inwestycyjne zebrane z różnych źródeł. Wdrażają projekty cyfrowe wykorzystując budżety obywatelskie w dużych miastach i rozpoczynają tworzenie pierwszych projektów obywatelskich. Powstaje nowa elita menedżerów społecznych. W pierwszej kolejności będą to głównie projekty informatyczne wdrażające smart aplikacje lokalne, które zbudują lokalne e-usługi w służbie samorządom i przetestują w boju rozproszoną biurokrację Merytokratów podczas wdrożenia i rozliczenia projektów. Trwa budowanie zorganizowanej społeczności w Internecie od najmniejszych miejscowości po największe miasta wykorzystując aplikacje cyberprzestrzeni - Smart Aplikacje, iVoting, komunikatory i upowszechniając inne narzędzia Cyberspace. Następnie powstaną suwerenne media Altertube i Libero, które skupią wolnych ludzi i aktywują ich kreatywność. Rozpocznie się również międzynarodowa ekspansja idei Cyberspace.
 7. Piątym kamień milowym będzie Ustawa ZERO o referendum cyfrowym to ustawa o powszechnym prawie do głosowania nad projektami obywatelskimi w internetowym referendum z mocą wiążąca dla Parlamentu i zbiórkach podpisów w formie cyfrowej pod poparciem dla inicjatyw ustawodawczych, list wyborczych i innych dotąd niemożliwych do podpisania elektronicznie inicjatyw obywatelskich. Pierwszym projektem, który będziemy chcieli głosować w referendum cyfrowym będzie zmiana kodeksu wyborczego, aby dopuścić głosowanie przez Internet w wyborach powszechnych. To będzie punkt zwrotny - przełom dla systemu. Wcześniej jednak należy doprowadzić do pierwszego uchwalenia ustawy zgłoszonej przez obywateli, pod którą zbierze się cyfrowe podpisy w Internecie.
 8. Aby zrealizować piąty kamień milowy najpierw musimy osiągnąć czwarty, a w nim uruchamiamy platformę cyfrową do tworzenia obywatelskiego prawa przez internet. System zbiórek cyfrowych podpisów pod petycjami i inicjatywami ustawodawczymi. Następnie portal z wizerunkami wolnych ludzi, którzy chcą skorzystać z biernego prawa wyborczego i zmieniać system. Pokażemy ich życiorysy, osiągnięcia, idee, światopogląd i wybierzemy przez Internet w głosowaniu najlepszych z nich oraz przygotujemy narzędzia do skutecznych kampanii w Internecie. Kolejny krok to start w wyborach samorządowych i parlamentarnych dla wszystkich wolnych ludzi reprezentujących idee Cyberspace. Kampania będzie wspierana przez całą społeczność wolnych ludzi i narzędzia Cyberspace. Wykorzystamy naszą wiedzę i umiejętności i udowodnijmy, że Internet i cyberprzestrzeń może być reprezentowana w organach systemu i od środka wprowadzać cyberdemokrację.
 9. Czy wyobrażacie sobie tę zmianę, kiedy na scenie politycznej pojawi się organizacja, która nie ma programu, ale ma gotowe ustawy i projekty do realizacji, przygotowane i przegłosowane w eParlamencie przez obywateli przez Internet? 
 10. Dniem przełomu będzie moment, w którym nastąpi przesilenie systemu. Dzień, w którym zostaną zorganizowane pierwsze wybory przez Internet z wykorzystaniem systemów głosowania cyberdemokracji. Nie ważne kto wygra te wybory. W tym momencie ludzie zrozumieją, że władza przedstawicielska jaką dotąd znaliśmy nie jest już potrzebna do załatwiania podstawowych spraw. Cyberdemokracja eksploduje. Wtedy dojdzie do prawdziwej zmiany - nastanie rewolucja klikających. Zrealizujemy szósty kamień milowy Cyberspace.
 11. Do tej pory politycy byli koniecznym katalizatorem wszelkich zmian, a sektor pozarządowy miał znaczenie drugorzędne. W kolejnym kroku dokonamy w tym zakresie trochę rewolucyjnych zmian. Zaczniemy budować e-państwo organizacyjne, w którym organizacje pozarządowe i e-frakcje tworzą trzon elity społecznej, z którego wyłaniają się nowi menedżerowie społeczni. Ich awans od dołu (poziom samorządu), do góry (poziom kraju i międzynarodowy), będzie poprzedzony zdobywaniem doświadczenia, kompetencji i zasług. Model ePaństwa organizacyjnego będzie się opierał na fundamencie organizacji pozarządowych. Państwo takie tworzy programy i granty celowe dla rozwiązania zidentyfikowanych w e-konsultacjach problemów. Identyfikacja następuje przez Internet na różnych poziomach grup społecznych. W celu ich rozwiązania ogłaszać się będzie konkursy i delegować kompetencje (obowiązki) w ramach specjalnych programów celowych, za którymi popłyną fundusze z podatków w postaci grantów celowych, a o ich wydawaniu decyduje się na różnych szczeblach przez internet w głosowaniu. W przybliżeniu model przypomina zarządzanie budżetem obywatelskim tylko nie raz do roku, a stale w głosowaniach cyklicznych, jeśli kwoty projektów będą przekraczać pewien limit środków (tak jak to ma miejsce z limitem od którego np. samorządy muszą organizować przetargi i nie mogą zlecać wykonania projektu z wolnej ręki).
 12. Model ePaństwa organizacyjnego wprowadza konkurencję w wydatkowania środków publicznych między obecną biurokracją - urzędami i instytucjami, a organizacjami pozarządowymi. Konkurencja doprowadzi do znaczącego wzrostu jakości usług publicznych i obniżenia kosztów. Sektor pozarządowy stanie się kolebką, wylęgarnią, nowego typu polityków - menedżerów społecznych - wyspecjalizowanych ekspertów od rozwiązywania problemów społecznych i tworzenia dobrobytu, których od urzędnika wyróżniać będzie znacznie wyższy poziom zaangażowania i ideologiczne podejście do spraw obywatelskich. Państwo organizacyjne to państwo rządzone przez obywateli, społeczników, zaangażowanych aktywistów, państwo specjalistów,  sprawdzonych w pracy publicznej menedżerów społecznych z jasnym systemem awansu wg zasług i odpowiedzialnością polityczną przypisaną do jednostki.
 13. Nowa forma ograniczonego mandatu obywatelskiego i odpowiedzialność polityczna. Konieczne jest wprowadzenie do sfery publicznej jednoosobowej odpowiedzialności - odpowiedzialność musi zostać zrzucona z grupy i musi spocząć na konkretnej jednostce. Tylko wtedy doczekamy się profesjonalizacji sfery publicznej. Wprowadzenie odpowiedzialności to klucz do kontroli społecznej władzy. Dziś politycy nie odpowiadają swoim majątkiem za błędne decyzje, czy niespełnione obietnice, w przeciwieństwie do Prezesów zarządów spółek kapitałowych. Dlaczego? W demokracji internetowej odpowiedzialność za niesłusznie podjęte decyzje spoczywa na konkretnej osobie jest nią wybrany przez obywateli koordynator projektu (menedżer, polityk), który realizuje zlecony projekt społeczny i rozlicza wydatkowane na niego publiczne pieniądze. Jeśli robi to dobrze awansuje, jeśli dopuści się malwersacji pójdzie do więzienia lub zapłaci z własnej kieszeni, jeśli sobie nie poradzi z projektem to znaczy, że nie nadaje się na awans wyżej. Pamiętajcie definicję merytokracji - awans za zasługi i kompetencję.
 14. Zasada kadencyjności władzy to relikt przeszłości, który należy zreformować dodając możliwość poddawania ciągłej ocenie polityków dzierżących władzę. Mandat powinien być odnawiany raz w roku poprzez udzielenie absolutorium społecznego w elektronicznym referendum tak jak udziela się go Prezesom Zarządów organizacji i firm. Należy również wprowadzić możliwość zorganizowania w każdej chwili głosowania o e-wotum nieufności wobec polityka, w którym obywatele mogą go pozbawić mandatu ze skutkiem natychmiastowym. W systemie demokracji internetowej Kowalski staje się podmiotem władzy. Przez internet zarządza i decyduje w trybie constans. 
 15. Merytokraci stworzą swoją e-frakcję w eParlamencie. Będzie to nowy rodzaj e-partii politycznej, w której członkowie będą głosować w eParlamencie tak jak podejmą wcześniej decyzję w wewnętrznym głosowaniu e-frakcji.  Kadry Merytokratów w biurokratycznych strukturach partii merytokratycznej nie będą mogły ubiegać się o mandat na żadnym szczeblu państwowym. Natomiast będą tworzyć listy kandydatów, którzy będą reprezentować Merytokratów w różnych strukturach i poddawać je pod wewnętrzne głosowanie.  Nie będą też mogli pracować w żadnej spółce z udziałem Skarbu Państwa. Kadry Merytokratów pełnią funkcję organizacyjną,  są to typowe kadry menedżerskie, zajmujące się jedynie zarządzaniem organizacją oraz rozwojem oprogramowania do zarządzania cyberprzestrzenią. Merytokraci mają za cel dokonać najlepszego z możliwych wyborów kandydatów do sprawowania mandatu publicznego oraz rozwijać projekt Cyberspace. Chcemy zbudować profesjonalną biurokrację cyberdemokracji bez korupcji i nieetycznych praktyk. Strażników technologii blockchain for social good.
 16. Mandat to społeczne działanie na rzecz współobywatela, a nie praca. Dajmy politykom odejść na bezpłatny.Głosujmy tylko na tych, którzy zrzekną się diet i wynagrodzeń na wszystkich szczeblach organów przedstawicielskich. Jeśli nie stać Cię, aby pracować za darmo na rzecz obywateli to znaczy, że nie jesteś niezależny i będzie Cię łatwo przekupić. Nie masz uporządkowanych spraw prywatnych i nie możesz się samodzielnie utrzymać to nie pchaj się do polityki na najwyższe stołki. Nie chcemy zlikwidować diet i wynagrodzeń dla polityków, ale powiązać je z pracą na rzecz konkretnych projektów. Jeśli dany polityk jakieś realizuje i za nie odpowiada to z tego tytułu i tylko z tego może czerpać dochód. Nie z faktu że jest politykiem i dostał się do parlamentu, tutaj pracuje za darmo. 
 17. Ludzie zaangażowani społecznie podejmują świadomie decyzję o braku uczestnictwa w demokracji, ponieważ nie czują, aby ich głos mógł coś zmienić lub nie widzą swojej reprezentacji na rynku politycznym. W cyberdemokracji podstawowym założeniem jest uczestnictwo jak największej liczby obywateli w e-głosowaniach. Dlatego możliwe będzie oddanie głosu wstrzymującego się w wyborach powszechnych oraz delegowanie głosu na osobę, która zagłosuje za mnie. Koncepcja płynnej demokracji ma pomóc ludziom niezdecydowanym w procesie wyborczym - będą mogli delegować głos na zaufaną osobę, którą uznają za autorytet. Natomiast z drugiej strony Merytokraci wprowadzą sankcje dla obywateli, którzy lekceważą cyberdemokrację i obowiązki obywatelskie. Jeśli nie delegujesz głosu i nie zagłosujesz to oznacza to, że nie chcesz uczestniczyć w systemie, a zatem nie masz obowiązków, ale też nie masz praw. Nie jesteś obywatelem tylko nie zaangażowanym cywilem.
 18. Dzięki wdrożeniu narzędzi Cyberspace i zapisywaniu zaszyfrowanych danych o transakcjach w Alpha Blockchain możliwe będzie dokonanie wielu analiz i przewidywanie trendów oraz zmian rzeczywistości zanim się wydarzą. Nie będzie zaskoczeń np. w postaci nagłej pandemii. Narzędzia badania opinii za pomocą e-ankiet i sondaży zostaną doprowadzone do perfekcji i stosowane masowo. Dzięki pozyskanym danym konsultacyjnych na tak dużą skalę sztuczna inteligencja oraz machine learning pomogą ludzkości przetwarzać wolne, zaszyfrowane dane, niepowiązane z danymi osobowymi z blockchain, celem tworzenia wyprzedzających rzeczywistość zmian i prognoz, które będą podejmowane pod dyskusję  eParlamencie Wolnych Ludzi. AI stanie się naszym konsultantem i super think tankiem. Potencjał takiego doradcy będzie nieoceniony dla rozwoju.
 19. Finałem projektu Cyberspace będzie powstanie czegoś w rodzaju rozproszonego umysłu Blockhain Mind, który pozwoli rozwinąć skrzydła ludzkości w nowej erze światła i dobrobytu.