Alpha Blockchain

article Alpha Blochain

Alpha Blockchain

Opublikowany przez Merito 16/12/19

#Alpha Blockchain

Alpha Blockchain to koncepcja otwartej na współpracę inicjatywy wielu podmiotów (firm, instytucji, organizacji pozarządowych oraz pojedynczych ludzi), oparta na otwartym kodzie źródłowym. Ma na celu rozwój technologii blockchain w służbie społecznemu dobru, gdzie dzięki łańcuchowi bloków można wdrożyć nowe rozwiązania lub usprawnić obecnie istniejące. 

Merytokraci.pl jako organizacja pozarządowa pracują nad koncepcją stworzenia pierwszego na świecie - “Blockchain for social good”. Organizacja została założona w 2019 roku i do swoich głównych celów zalicza kreowanie pozytywnych zmian poprzez realizację konkretnych projektów społecznych; działanie na rzecz cyberdemokracji, głosowania przez Internet, i-votingu. Wspiera wdrażania lokalnych inicjatyw obywatelskich, demokracji internetowej, budowę nowoczesnych systemów operacyjnych dla obywateli, których celem jest rozwój otwartych technologii oraz wdrażanie społecznych i komercyjnych projektów. Ideą działania organizacji jest wspólnie ze społecznością skupioną wokół projektu, rozwiązywanie najpoważniejszych problemów technologicznych w oparciu o wykorzystanie zdecentralizowanego, rozproszonego rejestru.

Alpha Blockchain umożliwia swoim członkom wykorzystanie rozproszonego rejestru w celu integracji różnych projektów informatycznych. Nie jest to firma ani korporacja. Należy traktować projekt jako otwartą strukturę informatyczną. Proponujemy zarządzanie projektem w duchu cyber demokratycznym, przy pomocy wbudowanego flagowego narzędzia do głosowania iVoting. Dzięki iVoting, który bazuje na wykorzystaniu technologii blockchain, każdy członek społeczności może się wypowiedzieć w organizowanych przez stowarzyszenie internetowych głosowaniach co do przyszłości rozwoju projektu biorąc udział w cyber demokratycznym podejmowaniu decyzji o strategicznych posunięciach w projekcie. Merytokraci chcą testować narzędzia projektowego zarządzania wirtualnym Państwem. Projekty i zespoły projektowe aspirujące do włączenia się i wykorzystania AB muszą łączyć w sobie nowatorskie rozwiązania społecznych problemów w sposób transparentny i służący dobru wspólnemu. AB może łączyć siły małych i wielkich graczy z branży blockchain, aby okiełznać technologię i nadać jej społecznie użyteczny wymiar.

W początkowym etapie rozwoju projektu planujemy zarządzanie AB w ramach korpusu zarządzającego, który decydować będzie o kolejności przyjmowania nowych projektów do struktury. 

Kto może stać się członkiem społeczności? Każda osoba fizyczna, firma, instytucja która udostępni chciałby nieodpłatnie wykorzystać naszą technologię w ramach licencji SaaS.

Co należy zrobić aby podłączyć swoje narzędzia lub aplikacje do AB? Wystarczy udostępnić i utrzymywać serwer node dla projektu AB (może być serwer wirtualny). Podstawą budowy nowego uniwersum wolnych aplikacji jest zdecentralizowana sieć zaufanych serwerów P2P obsługiwana przez transparentny protokół Alpha Blockchain. Im więcej utrzymamy serwerów w sieci tym bardziej bezpieczny będzie cały system. W ten sposób nabędzie prawa do uczestnictwa w głosowaniach i zarządzaniu projektem AB Korpusu Zarządzającego. 

Aby stać się członkiem komitetu zarządzającego, który będzie prowadził operacyjną działalność związaną z codziennym nadzorowaniem projektu trzeba dołączyć aplikację lub narzędzie i zintegrować jego działanie z Alpha Blockchain. Jeśli narzędzie lub aplikacja będzie zgodna z ideą - Blockchain for social good - Korpus Zarządzający po zasięgnięciu opinii członków zarządzających przyjmie przedstawiciela projektu aplikacji lub narzędzia do swojego grona.

Alpha Blockchain będzie się skupiał na technologiach, które zaspokajają rozmaite potrzeby wielu różnych branż, jednak nadrzędnym celem będzie służba tej technologii dla dobra społecznego. W efekcie Blockchain Alpha usprawniania procesy społeczne i biznesowe. Jest to technologia współdzielona, przejrzysta i zdecentralizowana, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowania w niezliczonych dziedzinach, takich jak finanse, handel, ubezpieczenia, inwestycje, produkcja, prawo, samorząd, media i wiele innych, a zwłaszcza usprawnienia procesów demokratycznych i zarządczych.

Wstępne cele zidentyfikowane przez założycieli:

  1. Tworzenie społecznie użytecznych i biznesowo opłacalnych, open source’owych rozwiązań opartych o blockchainowe frameworki, w celu wspierania procesów służących rozwojowi społeczeństw.
  2. Zapewnienie neutralnej, otwartej i kierowanej przez społeczność infrastruktury, wspieranej przez odpowiednie zarządzanie techniczne i biznesowe projektu.
  3. Zrzeszanie technicznej społeczności w celu rozwoju technologii blockchain i opracowywaniu koncepcji opartych o Alpha Blockchain.
  4. Edukowanie społeczności na temat możliwości, jakie stwarza blockchain dla ludzi, przedsiębiorstw i instytucji.

Podsumowując, czym jest Alpha Blockchain?

To otwarta inicjatywa w cyberprzestrzeni (Cyberspace), której celem jest rozwój wolnych aplikacji, opartych na otwartym kodzie (open source), wykorzystujących technologię blockchain w służbie społecznemu dobru. Blockchain for social good ma potencjał usprawnienia wielu procesów społecznych, stworzenia otwartej struktury informatycznej, która zrewolucjonizuje świat w realu i wirtualu. Do inicjatywy może przyłączyć się każdy tworząc w ten sposób otwartą, wolną, transparentną i neutralną infrastrukturę blockchain, zarządzaną przez społeczność. Potrzeba wielkiej pracy edukacyjnej, aby pokazać zalety nowej idei opartej o zdecentralizowany system zaufania, który stworzą w swoich domach wolni ludzie rozumieniejący współczesne zagrożenia związane z centralizacją, inwigilacją, agresywnym zarządzaniem za pomocą manipulacji i nowczesnych technik masowego zarządzania społecznymi lękami.

Co zrobić aby wesprzeć projekt?

1. Jeśli posiadasz serwer w swoim domu lub w pracy skontaktuj się z nami i udostępnij nam część jego zasobów tworząc wirtualizację dla obsługi naszego protokołu.

2. Zamów prototyp nowego terminalu do głosowania iVoting Box Node, aby wspierać rozwój bezpieczeństwa Apha Blockchain - więcej o terminalach tutaj: https://ivoting.pl/domowy-terminal-node-do-glosowania-w-ivoting-box/

Wkrótce będziesz mógł wspierać rozwój wielu wolnych aplikacji dzięki narzędziom do inwestowania w projekty Cyberspace. Skorzystaj z szansy jakie dajemy Ci na zbudowanie lepszego nowego świata cyberprzestrzeni wolnych ludzi z aplikacjami, które pomogą budować nowe uniwersum pełne dobrobytu, wolnego rynku, zgodne z Twoją tożsamością i ideami, które wyznajesz.